TEORETISK VÆGTBEREGNING


Finsølvtråd og -stænger - Teoretisk vægt pr. meter

vaegt finsoelvtraad staenger

Finsølvplade - Teoretisk vægt pr. cm2

 vaegt finsoelvplade

Finsølvrondel - vægtberegning

 vaegt finsoelvrondel

Finsølvrør - vægtberegning

 vaegt finsoelvroer

Finguldtråd - Teoretisk vægt pr. meter

 teoretisk vaegt finguldtraad

Finguldplade - Teoretisk vægt pr. cm2

 teoretisk vaegt finguldplade

Finguldrondel - vægtberegning

 vaegt finsoelvrondel

Finguldrør - vægtberegning

 teoretisk vaegt finguldroer

Beregning af teoretisk vægt for platintråd

 teoretisk vaegt platintraad

Beregning af teoretisk vægt for platinplade 

teoretisk vaegt platinplade

Beregning af teoretisk vægt for platinrondel

teoretisk vaegt platinrondel

Beregning af teoretisk vægt for platinrør
teoretisk vaegt platinroer
Gå til toppen

Dansk Ædelmetal A/S, Bygmarken 8, 3520 Farum,  Tlf.: 3614 0040, dansk@aedelmetal.dk,  www.dansk.aedelmetal.dk