BEREGNING AF TEORETISK VÆGT FOR FINSØLVTRÅD


Finsølvtråd og -stænger - Teoretisk vægt pr. meter

vaegt finsoelvtraad staenger