NOVALOC™


Indikationer

Novaloc™- matricesystem kan anvendes på en ny eller bestående Novaloc™-egnet del- eller dæk-/ hybridprotese. 

Kontraindikation

Novaloc™- matricesystem kan ikke anvendes på implantater med en indbyrdes divergens på mere end 40°.

Sterilisation

Produktet leveres USTERILT.

Hver attachmentdel skal rengøres og desinficeres inden brug.  Må ikke steriliseres!

Allergi

Ved patienter med mistanke om allergi ved et eller flere elementer, bør dette produkt ikke anvendes.
Mekanisk rengøring af attachments med tandbørste og tandpasta kan føre til øget slid på de funktionelle dele.


Beskrivelse

Novaloc™- matricesystem er med sin nye teknologi et konstrueret forbindelseselement til fiksering af aftagelige tanderstatninger på Locator®-patricen henholdsvis Locator®- abutments.

Novaloc™- matrice består af et matricehus (valgfrit mellem titan eller PEEK) og 4 udskiftelige retentions-indsatse af kunststof (PEEK) i forskellige farvekoder.

Novaloc™- matrice som snapforbindelse med Locator®- patricen er udviklet på baggrund af retentions-indsatsens kliksystem ned over Locator®- patricen. På grund af den specielle konstruktion af retentions-indsatsene og materialevalget af PEEK kan Novaloc™- matricen også anvendes i tilfælde med stor divergens på tanden eller implantatet uden øget slid på retentionsindsatsene.

Det konstruerede udvidelsesområde mellem matrice og retentionsindsats muliggør en stressfri udtagning af retentionsindsatsen og øger derigennem levealderen væsentligt. Som noget specifikt for Novaloc™ findes der et instrument til isætning af retentionsindsatse samt en indsatsfjerner, dette sikrer at retentionsindsatsene forbliver stressfrie.

Det specielle Novaloc™- sortiment til tandlæger og til tandteknikker indeholder alle nødvendige system-komponenter og hjælpeinstrumenter.

Brugsvejledning
Produktbeskrivelse